KOŁA NAUKOWE

Przy organizacji VIII Edycji Progress Accounting Competition podjęliśmy współpracę z :

 

 

 

 

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest stowarzyszeniem ekonomistów skupiającym zarówno teoretyków jak i praktyków życia gospodarczego.

Naszą misją jest:

1. upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych,

2. inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji,

3. działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze,

4. oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Nasza działalność koncentruje się głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem naszych szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie spotkań, konkursów, seminariów oraz konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. (http://www.pte.umk.pl/)

 

 

Koło Naukowe Ekonomistów UO

 

Koło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie liczy 30 członków, którzy realizują swoją misję poprzez aktywny udział w życiu naukowym Wydziału Ekonomicznego. Koło działa przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Opolu.

 

Ideą KNE jest dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności, które stanowią uzupełnienie tradycyjnego toku nauczania, aby lepiej przygotować ich do życia zawodowego.

Działalność Koła koncentruje się przede wszystkim na organizacji szkoleń, warsztatów, wykładów otwartych, konkursów sprawdzających wiedzę praktyczną, udziale w konferencjach i projektach badawczych, organizowaniu wyjazdów studyjnych oraz reprezentowaniu Wydziału Ekonomicznego podczas ogólnouczelnianych imprez. 

 

 

 

 

Jesteśmy młodym i dynamicznie rozwijającym się studenckim kołem naukowym działającym przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Naszym głównym celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości jak i popularyzacja rachunkowości. Pragniemy również nawiązywać współpracę z podobnymi podmiotami w innych uczelniach krajowych
i zagranicznych.

 

W ramach działalności koła organizujemy:

     ‒  wykłady, warsztaty, spotkania z profesjonalistami,

     ‒  ogólnopolskie konkursy i konferencje,

     ‒  Dni Rachunkowości,

     ‒  Naukowe środy,

     ‒  wyjazdy na konferencje do uczelni w całej Polsce, odwiedzając m.in. Toruń, Kraków, Sopot, Łódź, Lublin, Poznań.

 

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działa przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od października 2003 r.

Jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Rachunkowość Warta Poznania.

Wraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w Poznaniu współorganizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Zawodową.

W ramach współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości SIGMA w Łodzi współorganizowaliśmy we wrześniu 2015 r. I Ogólnopolski Obóz Kół Naukowych Rachunkowości.

Nasze Koło koncentruje się na rozwijaniu umiejętności zdobytych przez naszych członków na studiach z szeroko pojętej dziedziny rachunkowości oraz umożliwieniu studentom kontaktu
z praktykami biznesu. Cele te osiągamy poprzez uczestnictwo w konkursach i konferencjach organizowanych w całej Polsce, podczas których nasi członkowie odnoszą liczne sukcesy.

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2000 roku i od tamtego czasu jest najaktywniejszą organizacją studencką na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Przez te kilkanaście lat przez naszą organizację przewinęło się kilkaset najaktywniejszych studentów, którzy tworzą unikatową społeczność Alumnów KNSG UW

 

Naszą misją jest działalność na rzecz środowiska studenckiego, którą realizujemy przede wszystkim na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki, a także na innych warszawskich szkołach wyższych.

 

Działalność w Kole podejmują najaktywniejsi studenci, którzy poprzez pracę w organizacji wspomagają transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i instytucjami istotnymi dla funkcjonowania gospodarki. Nasza organizacja umożliwia studentom spotkanie się z profesjonalistami i ekspertami w swoich dziedzinach wiedzy. Jesteśmy nastawieni na rozwój osobisty i naukowy członków poprzez zdobywanie nowych doświadczeń pod okiem specjalistów. Organizujemy warsztaty oraz spotkania, podczas których poznajemy od wewnątrz pracę w korporacjach i instytucjach. Zapraszamy ludzi, którzy założyli swój biznes i odnieśli sukces, aby inspirowali nas do działania. Poznajemy możliwości rozwoju w branży ekonomicznej, finansowej, informatycznej
i menedżerskiej. 


 

SKN Koncept Kielce: Studenckie Koło Naukowe KONCEPT powstało w 2004 r. i obecnie działa na wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Koło naukowe zrzesza w swoim gronie pasjonatów z dziedziny ekonomii, administracji, rachunkowości i zarządzania. Koło zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń na uczelni z których za największe można wymienić Warsztaty Przedsiębiorczości, Akademię Młodego Inwestora oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową Zarządzanie projektami- podejście interdyscyplinarne.